DOS CD's - LANG LANG - BACH: GOLDBERG VARIATIONS - IMPORTADO – Universal Music Colombia Store
Carrito de compra
  • DOS CD's - LANG LANG - BACH: GOLDBERG VARIATIONS - IMPORTADO
  • DOS CD's - LANG LANG - BACH: GOLDBERG VARIATIONS - IMPORTADO
  • DOS CD's - LANG LANG - BACH: GOLDBERG VARIATIONS - IMPORTADO
  • DOS CD's - LANG LANG - BACH: GOLDBERG VARIATIONS - IMPORTADO

LANG LANG

DOS CD's - LANG LANG - BACH: GOLDBERG VARIATIONS - IMPORTADO

TRACKLIST
CD1
1. Aria
2. Variatio 1 a 1 Clav
3. Variatio 2 a 1 Clav
4. Variatio 3 Canone All'unisono. a 1 Clav
5. Variatio 4 a 1 Clav
6. Variatio 5 a 1 Ovvero 2 Clav
7. Variatio 6 Canone Alla Seconda. a 1 Clav
8. Variatio 7 a 1 Ovvero 2 Clav. Al Tempo Di Giga
9. Variatio 8 a 2 Clav
10. Variatio 9 Canone Alla Terza. a 1 Clav
11. Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav
12. Variatio 11 a 2 Clav
13. Variatio 12 Canone Alla Quarta. (A 1 Clav.)
14. Variatio 13 a 2 Clav
15. Variatio 14 a 2 Clav
16. Variatio 15 Canone Alla Quinta. a 1 Clav. Andante
CD2
1. Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav
2. Variatio 17 a 2 Clav
3. Variatio 18 Canone Alla Sesta. a 1 Clav
4. Variatio 19 a 1 Clav
5. Variatio 20 a 2 Clav
6. Variatio 21 Canone Alla Settima. (A 1 Clav.)
7. Variatio 22 a 1 Clav. Alla Breve
8. Variatio 23 a 2 Clav
9. Variatio 24 Canone All'ottava. a 1 Clav
10. Variatio 25 a 2 Clav. Adagio
11. Variatio 26 a 2 Clav
12. Variatio 27 Canone Alla Nona. a 2 Clav
13. Variatio 28 a 2 Clav
14. Variatio 29 a 1 Ovvero 2 Clav
15. Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav
16. Aria Da Capo